Hva var forskjellen mellom fariseerne og saddukeerne?


Svar 1:

Perushim var trofaste jøder og dedikerte til utøvelse av jødisk lov som foreskrevet av den bibelske kommandoen:

Kjenn ham på alle dine måter.

Tsadduqim var en pervers gruppe jøder i overklassene som ønsket å assimilere seg til hellenistiske hedenske måter, men de lot som om de var rettferdige ved å kalle seg TSADIQ [rettferdig]. Deres virkelige mål var å strengt begrense alle aspekter av jødisk tro til den mest minimale mengden, og derfor motsatte de seg naturligvis Perushimene som ønsket å utvide jødisk lov. Det sanne målet for Tsadduqim var å være som grekere og romere så mye som mulig.

Tsadduqim fanget sinnet til en av Hashmoni-konger kalt Alexander Yannai, og han beordret drapet på rabbinene som satt på Sanhedrin-domstolen, slik at ledige stillinger kunne fylles med Tsadduqi-dommere. Han var en ond konge, som over trappet grensen til Torahen angående prester [Kohanim]. Konger skal aldri være prester i jødedommen, og prester skal aldri være konger. Disse rollene må alltid være separate.


Svar 2:

fariseere

En fremtredende religiøs sekt av jødedommen i det første århundre C.E. De var ikke av presteskjønn, men de var strenge observatører av loven i minste detalj, og de løftet muntlige tradisjoner til samme nivå. (Mt 23:23) De motarbeidet enhver gresk kulturell innflytelse, og som lærde av loven og tradisjonene, hadde de stor autoritet over folket. (Mt 23: 2-6) Noen var også medlemmer av Sanhedrin. De motarbeidet ofte Jesus når det gjaldt sabbatsoverhold, tradisjoner og tilknytning til syndere og skatteoppkrevere. Noen ble kristne, inkludert Saulus fra Tarsus. - Mt 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Ap 26: 5.

saddukeerne

En fremtredende religiøs sekt av jødedommen som var sammensatt av velstående aristokrater og prester som hadde stor autoritet over aktivitetene ved templet. De avviste de mange muntlige tradisjonene observert av fariseerne så vel som andre farisiske overbevisninger. De trodde ikke på oppstandelsen eller på engelenes eksistens. De gikk imot Jesus. - Mt 16: 1; Apg 23: 8.


Svar 3:

fariseere

En fremtredende religiøs sekt av jødedommen i det første århundre C.E. De var ikke av presteskjønn, men de var strenge observatører av loven i minste detalj, og de løftet muntlige tradisjoner til samme nivå. (Mt 23:23) De motarbeidet enhver gresk kulturell innflytelse, og som lærde av loven og tradisjonene, hadde de stor autoritet over folket. (Mt 23: 2-6) Noen var også medlemmer av Sanhedrin. De motarbeidet ofte Jesus når det gjaldt sabbatsoverhold, tradisjoner og tilknytning til syndere og skatteoppkrevere. Noen ble kristne, inkludert Saulus fra Tarsus. - Mt 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Ap 26: 5.

saddukeerne

En fremtredende religiøs sekt av jødedommen som var sammensatt av velstående aristokrater og prester som hadde stor autoritet over aktivitetene ved templet. De avviste de mange muntlige tradisjonene observert av fariseerne så vel som andre farisiske overbevisninger. De trodde ikke på oppstandelsen eller på engelenes eksistens. De gikk imot Jesus. - Mt 16: 1; Apg 23: 8.


Svar 4:

fariseere

En fremtredende religiøs sekt av jødedommen i det første århundre C.E. De var ikke av presteskjønn, men de var strenge observatører av loven i minste detalj, og de løftet muntlige tradisjoner til samme nivå. (Mt 23:23) De motarbeidet enhver gresk kulturell innflytelse, og som lærde av loven og tradisjonene, hadde de stor autoritet over folket. (Mt 23: 2-6) Noen var også medlemmer av Sanhedrin. De motarbeidet ofte Jesus når det gjaldt sabbatsoverhold, tradisjoner og tilknytning til syndere og skatteoppkrevere. Noen ble kristne, inkludert Saulus fra Tarsus. - Mt 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Ap 26: 5.

saddukeerne

En fremtredende religiøs sekt av jødedommen som var sammensatt av velstående aristokrater og prester som hadde stor autoritet over aktivitetene ved templet. De avviste de mange muntlige tradisjonene observert av fariseerne så vel som andre farisiske overbevisninger. De trodde ikke på oppstandelsen eller på engelenes eksistens. De gikk imot Jesus. - Mt 16: 1; Apg 23: 8.