Hva er forskjellen mellom 'transcendent' og 'overnaturlig'?


Svar 1:

Transcendent er mer et relativiserende ord. Det er en opplevelse av noe som overskrider en person eller noe som overskrider et objekt. Det er relativt til den personen eller objektet. I dette synet transcenderer Gud sin skapelse, eller i en mystisk meditasjon overskrider en person solidariteten med naturen og mennesket ved å oppleve en 'høyere' enhet.

Å snakke om noe overnaturlig handler om enheter som er utenfor vår evne til å bli forklart av vitenskap eller naturlovene. Eksempler på slike enheter er himmelhelvete, demoner og engler og astrale kropper.

Likevel kan vi også si at overnaturlige enheter transcendent natur. Som et astralt legeme som overskrider hans naturlige kropp og Gud som et overnaturlig vesen overskrider hans skapelse og skapninger.