Hva er forskjellen mellom det høyere energinivået og det på det lavere energinivået?


Svar 1:

Noe som har et "høyere energinivå" (som fiolett) sammenlignet med en lavere energibevegelse (som rød). På et energinivå antyder dette at energi med høyere frekvens beveger seg med en hastighet med mye høyere hastighet. I hovedsak beveger fiolette atomer seg betydelig raskere enn fargen tidligere. Fra og med rødt til fiolett, vibrerer energien stadig raskere.