Hva er forskjellen mellom statistisk vitenskap og dataanalyse?


Svar 1:
  • Datavisualisering Sammendragsrapporter og dashbord; ledelsesrapportering Grunnleggende datautredning; sammenligne gjennomsnitt på tvers av grupper, trend en beregning over tid, etc. Se etter korrelasjoner mellom trender og utenfor datakilder. Forklar endringer i produktet eller bedriften ved hjelp av data
  • Undersøk dataForm en hypotese Utfør et eksperiment Bygge en modell; bruk den riktigeValider antakelsene dineTest for betydning