Hva er forskjellen mellom SQL og CQL?


Svar 1:

For det første, hvilken CQL viser du til? I følge Wikipedia [1]:

  • Chess Query Language, et spørrespråk for avhør av sjakkdatabaserContextual Query Language (eller vanlig spørrespråk), for informasjonsinnhenting standard fra DMTF-distribuert styringsgruppe (Cypher Query Language) et deklarativt spørringsspråk for grafer som gir mulighet for uttrykksfull og effektiv spørring og oppdatering av en eiendomsgraf.

Forutsatt at SQL-forskjeller går, går jeg til Contextual, Cassandra og / eller Classora.

SQL står for Structured Query Language, og selv om hver RDBMS kunne ha sin egen implementering, vil jeg si at 90% fungerer gjennom hver enkelt (Oracle PL / SQL, MS SQL T-SQL, MySQL, Postgres). De andre tilfellene, Contextual, Cassandra og så videre høres ut som enten dialekter av SQL (jeg har begynt å sjekke Cassandra) eller andre typer språk for å spørre om forskjellige typer informasjonssystemer.

For eksempel er kontekstuell QL orientert om informasjonsinnhentingssystemer som søkemotorer, bibliografiske kataloger og museumssamlingsinformasjon.

Fra Cassandra er det veldig likt SQL, men på en NoSQL-plattform, så hvis du kommer fra et SQL-miljø, kan endringen være ganske gjennomsiktig.

Håper jeg er tydelig.

Fotnoter

[1] CQL - Wikipedia