Hva er forskjellen mellom 'spesifikk vekt av væsker' og 'relativ tetthet'?


Svar 1:

Tetthet av en væske (eller hvilket som helst stoff, materiale, kompound, element, gass, damp, pulver, et c) er definert som dens masse per volumenhet. SI (Systeme International) UoM for tetthet, "kg ^ 1.m ^ -3" (aka kg / m ^ 2) er en avledet enhet, avledet fra SI-baseenheter for masse og lengde.

Vanligvis er Specific Gravity (forkortet til Sp Gr eller SG) av en væske (eller hvilken som helst ... et c) forholdet mellom densiteten til væsken og densiteten til Vann (ved spesifiserte temperaturer). SG-en for vann er da en (1). SG, som et forhold, har ingen dimensjoner, det vil si at det er en dimensjonsløs mengde. Den forteller oss hvor mange ganger tyngre det refererte stoffet er, sammenlignet med tyngden av vann. SG er en undergruppe av RD,

Relativ tetthet (RD, for kort) av en væske (eller hvilken som helst ... et c) er denne gangen forholdet mellom tetthet av stoffet og det til et annet (navngitt) stoff (ikke vann) med kjent tetthet. I likhet med SG er RD også et forhold som er representert med et tall, og er en dimensjonsløs mengde. SG kan derfor sies å være en type eller spesifikt tilfelle av en RD.

Vannets tetthet er nøyaktig 1 ved 4 ° C temperatur, hvor den er den høyeste. Hvis SG skal spesifiseres med hensyn til tetthet av vann ved en annen temperatur (f.eks. 20 ° C), må verdien av temperaturen spesifiseres, sammen med prøvens temperaturverdi.

Tettheter og derfor SG og RD er avhengige av trykket og temperaturene som målinger tas av, både prøven og ethvert referansemateriale som er involvert, og følgelig antas og forstås begge disse verdiene for begge materialer, eller spesifiseres hvis annerledes.


Svar 2:

For det første er egenvekt eller egenvekt av en væske (eller hvilket som helst stoff) "vekten" av dens spesifikke tetthet på jordoverflaten. Vi måler spesifikk tetthet eller bare tetthet (i SI) i kg / m ^ 3 (ofte i g / cm ^ 3, et derivat av SI-enheten) og spesifikk vekt i kgf / m ^ 3 (eller gf / cm ^ 3) , definerer kgf = kg * 9,81 m / s ^ 2 = 9,81 N.

Deretter er relativ tetthet forholdet mellom den spesifikke tettheten til et stoff og den spesifikke tettheten til et referansemateriale; vann vanligvis ved 20 ° C (tetthet 1 g / cm ^ 3). Det er et tall (ingen enheter).

Så hvis vi bruker relativ tetthet (til vann), så hvis et stoff har en tetthet på 1 kg / m ^ 3 (eller 1 g / cm ^ 3), er dens relative tetthet 1,00. Hvis har en densitet mindre enn vann, er dens relative tetthet mindre enn 1 (etanol har en RD på omtrent 0,75; lettere enn vann). Hvis mer enn vann, er dens relative tetthet større enn 1 (glyserin har en RD på omtrent 1,26; tyngre enn vann).


Svar 3:

For det første er egenvekt eller egenvekt av en væske (eller hvilket som helst stoff) "vekten" av dens spesifikke tetthet på jordoverflaten. Vi måler spesifikk tetthet eller bare tetthet (i SI) i kg / m ^ 3 (ofte i g / cm ^ 3, et derivat av SI-enheten) og spesifikk vekt i kgf / m ^ 3 (eller gf / cm ^ 3) , definerer kgf = kg * 9,81 m / s ^ 2 = 9,81 N.

Deretter er relativ tetthet forholdet mellom den spesifikke tettheten til et stoff og den spesifikke tettheten til et referansemateriale; vann vanligvis ved 20 ° C (tetthet 1 g / cm ^ 3). Det er et tall (ingen enheter).

Så hvis vi bruker relativ tetthet (til vann), så hvis et stoff har en tetthet på 1 kg / m ^ 3 (eller 1 g / cm ^ 3), er dens relative tetthet 1,00. Hvis har en densitet mindre enn vann, er dens relative tetthet mindre enn 1 (etanol har en RD på omtrent 0,75; lettere enn vann). Hvis mer enn vann, er dens relative tetthet større enn 1 (glyserin har en RD på omtrent 1,26; tyngre enn vann).