Hva er forskjellen mellom regel og regjering?


Svar 1:

Jeg tror at et annet perspektiv er maktens natur.

Europeiske monarker regjerer over sitt rike. De er figurhoder som er apolitiske og ikke driver med administrasjon eller politikk.

Midtøsten-monarker styrer sine land i kraft av at de har den utøvende makt som er tillagt statsministre eller presidenter andre steder.

Derfor styrer sultanen fra Brunei Brunei mens HM, dronningen av Storbritannia regjerer. Uten tvil er HIM, keiseren av Japan verken, og HM, kongen av Thailand er liksom begge deler.


Svar 2:

Regjeringstid er et ord som tradisjonelt har blitt brukt for å referere til tid eller periode der en konge eller keiser okkuperte tronen. Når det brukes som tidsperiode eller varighet, blir regjeringstid et substantiv.

Regel er et ord som først og fremst brukes for å referere til et sett med forskrifter eller retningslinjer som settes på plass på et sted eller aspekt av livet. For eksempel er det adferdskoder på forskjellige steder som sykehus, kirker, biblioteker, skoler, kontorer osv. Som omtales som regler.

Regjeringstid brukes også som et verb for å uttrykke herredømme eller kontroll eller til og med innflytelse av den ene eller den andre typen som i voldsherrer, fattigdomstid, etc. Historiebøker benytter seg av regjeringstid for å referere til tidsperioder der en bestemt konge eller dronning forble på tronen til et territorium. For eksempel under dronning Victoria sin regjeringstid, kong Phillip, og så videre.

Mens regel brukes for å gjenspeile autoriteten eller overherredømmet til en person som en konge eller dronning. I denne forstand blir regel et synonym for styring og minner om styring. Hvis man prøver å skille mellom styre og regjering, finner han ut at en konge styrer under hans regjeringstid.

Regjering mot styre

  1. Regjeringstid brukes mer i den perioden en konge eller dronning styrer et territorium (regjering av dronning Victoria). I denne forstand er det et substantiv. Når regjering blir brukt som et verb gjenspeiler det autoriteten eller overherredømmet til kongen eller keiseren (King Edward regjerte). Det er her regjering blir et synonym for regel. Regel er en retningslinje eller adferdskode som skal følges på et sted eller situasjon, men det brukes også til å gjenspeile autoriteten eller dominansen til en person som i regel for diktatoren eller kongen. Dermed bør man regjere når man snakker om varigheten eller tidsperioden der en konge satt på tronen til et sted.