Hva er forskjellen mellom motstand og reaksjon?


Svar 1:

I følge Wikipedia “I elektriske og elektroniske systemer er reaktans et kretselements motstand mot en endring i strøm eller spenning, på grunn av elementets induktans eller kapasitans. Forestillingen om reaktanse ligner på elektrisk motstand, men den skiller seg på flere måter. Nå skal jeg fortelle deg noen forskjeller:

  1. Motstand avhenger ikke av frekvens, men reaktansen gjør det. For induktiv reaktanse Xl = 2 * pi * f * L og kapasitiv reaktanse Xc = 1 / (2 * pi * f * c) og for impedans Z = R + j Xl eller Z = Rj Xc. Den virkelige kraften blir absorbert i motstand element, men ikke i reaktanselement. Absorberer bare reaktiv kraft.

Jeg tror dette kan hjelpe deg.