Hva er forskjellen mellom fast valutakurs og fleksibel valutakurs?


Svar 1:

En fast valutakurs betegner en nominell valutakurs som settes fast av pengeinstansen med hensyn til en utenlandsk valuta eller en kurv med utenlandsk valuta. Derimot bestemmes en flytende valutakurs i valutamarkeder avhengig av etterspørsel og tilbud, og den svinger generelt konstant.

Et fast valutaregime reduserer transaksjonskostnadene som følge av valutakursusikkerhet, noe som kan motvirke internasjonal handel og investeringer, og gir et troverdig anker for den lave inflasjonsmessige pengepolitikken. På den annen side går den autonome pengepolitikken tapt i dette regimet, siden sentralbanken må fortsette å gripe inn i valutamarkedet for å opprettholde valutakursen på det offisielt fastsatte nivået. Autonom pengepolitikk er dermed en stor fordel med en flytende valutakurs. Hvis den innenlandske økonomien glir over lavkonjunktur, er det den autonome pengepolitikken som gjør at sentralbanken kan øke etterspørselen, og dermed "jevne" konjunkturene, dvs. redusere effekten av økonomiske sjokk på innenlandsk produksjon og sysselsetting. Begge typer valutaregime har deres fordeler og ulemper, og valget av rett regime kan variere for forskjellige land avhengig av deres spesielle forhold. I praksis er det en rekke valutakursregimer mellom disse to ekstreme varianter, og gir dermed et visst kompromiss mellom stabilitet og fleksibilitet.

Valutakursen i Tsjekkia ble bundet til en kurv med valutaer til tidlig i 1996, da ble tappen effektivt eliminert gjennom en betydelig utvidelse av svingningsbåndet, og nå opererer den tsjekkiske økonomien i det såkalte styrte flytende regimet, dvs. valutakursen er flytende, men sentralbanken kan vende seg til inngrep dersom det skulle være ekstreme svingninger.

Vi er kjent for ypperlig kundesupportlevering, selv om det er generelle retningslinjer for beskyttere. Kundene våre, på grunn av hvem vi driver med denne virksomheten, får det beste av våre tjenester. Vi er ikke enklest ærlige, men er også opptatt av å skape deg fornøyd. Våre år med glede i rangerer oss høyere enn sammenlignbare selskaper på dette interesseområdet. Du kan søke etter tilbudene våre om handel med enhver nasjons valuta på Danesh Exchange. Danesh Exchange er den beste valutavekslingen i Melbourne.


Svar 2:

Det er tre typer eller prosedyre for å sette opp valutakurs:

Dollarisering, festet kurs og administrert flytende kurs.

Her er Pegged Rate det vi kalte fast rente, der en regjering i landet bestemmer en fast valutakurs for dens valuta mot en annen valuta. For eksempel mens Kina fikset Yuan-kursen mot USD.

Administrert flytende kurs er måten valutakursen avgjøres på grunnlag av verdensøkonomiens etterspørselsforsyningsregel. Dette blir fulgt av flertallet av landene.

En god forklaring på det ovennevnte finner du her:

Hva er valutapar og valutakurs i Forex trading | FinanceOrigin


Svar 3:

Det er tre typer eller prosedyre for å sette opp valutakurs:

Dollarisering, festet kurs og administrert flytende kurs.

Her er Pegged Rate det vi kalte fast rente, der en regjering i landet bestemmer en fast valutakurs for dens valuta mot en annen valuta. For eksempel mens Kina fikset Yuan-kursen mot USD.

Administrert flytende kurs er måten valutakursen avgjøres på grunnlag av verdensøkonomiens etterspørselsforsyningsregel. Dette blir fulgt av flertallet av landene.

En god forklaring på det ovennevnte finner du her:

Hva er valutapar og valutakurs i Forex trading | FinanceOrigin


Svar 4:

Det er tre typer eller prosedyre for å sette opp valutakurs:

Dollarisering, festet kurs og administrert flytende kurs.

Her er Pegged Rate det vi kalte fast rente, der en regjering i landet bestemmer en fast valutakurs for dens valuta mot en annen valuta. For eksempel mens Kina fikset Yuan-kursen mot USD.

Administrert flytende kurs er måten valutakursen avgjøres på grunnlag av verdensøkonomiens etterspørselsforsyningsregel. Dette blir fulgt av flertallet av landene.

En god forklaring på det ovennevnte finner du her:

Hva er valutapar og valutakurs i Forex trading | FinanceOrigin