Hva er forskjellen mellom økonomisk prognoser og økonomisk planlegging?


Svar 1:

Hei

Financial Forecasting er prosessen med å vurdere eller estimere de økonomiske kravene i fremtiden for å utføre driften av virksomheten effektivt.

Finansiell planlegging er prosessen med å ta nødvendige skritt for å samle inn midlene for å oppfylle fremtidige krav til virksomheten estimert ved økonomisk prognoser.