Hva er forskjellen mellom rettspraksis og vanlig rett?


Svar 1:

Slik jeg forstår det, er felles lov dommerfestet lov (i motsetning til kjennelser basert på ordlyden i en statut), der kjennelser er basert på en vurdering av omstendighetene, grunnleggende forestillinger om rettferdighet osv. Etter hvert som disse beslutningene presenteres i publiserte saker blir de presedens for fremtidige avgjørelser basert på lignende fakta.