Hva er forskjellen mellom anatomi og medisin?


Svar 1:

Anatomi er en gren av vitenskapen som er opptatt av den kroppslige strukturen til mennesker, dyr og andre levende organismer, spesielt som avslørt ved disseksjon og separering av deler.

Medisin er en vitenskap eller praksis for diagnose, behandling og forebygging av sykdom (i teknisk bruk som ofte tas for å utelukke kirurgi).