Hva er forskjellen mellom aktive og passive klausuler?


Svar 1:

AKTIV - Kvinnen kjørte bilen.

PASSIV - Bilen ble kjørt av kvinnen.

I en passiv ledning må verbuttrykket starte med et passivt hjelpestøtte (BE i dette tilfellet) etterfulgt av et partisipp (DRIVEN). Det passive hjelpearbeidet er nesten alltid en form for verbet BE - AM, IS, ARE, WAS, WERE, etc. Noen ganger blir GET brukt som en passiv auxiliary. KAKEN SPISE.

Som du ser, begynner den aktive setningen over med KVINNEN - handlingen som gjør. Den passive setningen starter med THE CAR, mottakeren av handlingen. En setning kan ha både aktive og passive leddsetninger. Jeg tok min bil til garasjen (aktiv) HVOR OLJEN BLE FORANDRET (passiv hjelpevirksomhet + partisipp endret). Hvis du vil si hvem som utførte handlingen i en passiv klausul, kan du legge til BY og utfører handlingen. OLJEN BLE FORANDRET AV JOE. I det virkelige liv er disse BY-setningene sjeldne, fordi vi bruker passive når vi ikke vet, ikke bryr oss eller heller ikke vil si hvem som gjorde det. Ikke DU TOOK NØKLENE mine, men MITT NØKLER ble tatt. MITT HUS HAR ROBERT. Spenningen til en passiv er den spenningen til det passive hjelpemidlet. HAR BLIR ROBBED er til stede perfekt passiv. WERE TAKEN er forbi passiv.