Hva er forskjellen mellom lov og vedtekter?


Svar 1:

En "vedtekter" er den spesifikke, kodifiserte uttalelsen om en eller annen lov som er godkjent av lovgivningsorganet (og ofte godkjent av utøvende organ) for en regjering.

En "handling" er den fullstendige teksten til noen lovgivningsskriving, som beskriver helheten i det lovgiver har stemt på og enige om - den vil omfatte alt nødvendig lovpålagt språk som skal vedtas, endres eller oppheves, men vil også ofte inneholde språk som indikerer opprinnelsen til lovforslaget som ble vedtatt, samt eventuelle sentrale funn som lovgiver bygde sitt forslag, diskusjon og / eller beslutning om.


Svar 2:

STATUTE # Som utgjør noe> Grunnlov> Statens lov om ICJ> Vedtekten for et selskap eller et samfunn # Mai eller kanskje ikke stammer fra lovgivningen # Inkluderer "lov" vedtatt av lovgiver og i så fall brukt om hverandre> vedtekter / begrensningsloven ACT Act of Parlamentet for lovgivende organ

Act er undergruppe av vedtekten.