Hva er forskjellen mellom et terminal HEPA-filter og et HEPA-filter i plenum?


Svar 1:

Begrep har en tendens til å ha forskjellige betydninger fra sted til sted. Jeg tipper at det du spør har å gjøre med hvor filteret er plassert. Et HEPA-filter kan enten plasseres i plenumet der det ene filteret eller filterbanken vil filtrere hele systemet, eller du kan ha et filter for hvert tilluftsregister. Å ha en bank er vanligvis mer kostnadseffektivt, men for rene rom plasseres de for eksempel vanligvis ved tilluftsuttakene for å minimere sjansen for at partikler blir trukket ned i strømmen av filteret gjennom Venturi-handling.