Hva er forskjellen mellom en struktur og en union i C?


Svar 1:

Struktur:-

En struktur er en brukerdefinert datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å kombinere dataelementer av forskjellige slag. Strukturer brukes til å representere en post. Definere en struktur: For å definere en struktur, må du bruke struktursetningen. Strukturuttalelsen definerer en ny datatype, med mer enn ett medlem. Formatet for struktuttalelsen er som følger:

   struktur [navn på struktur]
   {
       medlemsdefinisjon;
       medlemsdefinisjon;
       ...
       medlemsdefinisjon;
   };

Union: -

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål. Definere en union: For å definere en fagforening, må du bruke foreningens uttalelse på samme måte som du gjorde mens du definerer en struktur. Forbundets uttalelse definerer en ny datatype med mer enn ett medlem for programmet ditt. Formatet for fagforeningserklæringen er som følger:

    fagforening [fagnavn]
    {
       medlemsdefinisjon;
       medlemsdefinisjon;
       ...
       medlemsdefinisjon;
    };

Svar 2:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 3:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 4:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 5:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 6:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 7:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 8:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg


Svar 9:

En fagforening er en spesiell datatype tilgjengelig i C som gjør det mulig å lagre forskjellige datatyper på samme minneplassering. Du kan definere en fagforening med mange medlemmer, men bare ett medlem kan inneholde en verdi til enhver tid. Fagforeninger gir en effektiv måte å bruke samme minneplassering for flere formål.

Lær mer her [1]

Fotnoter

[1] Forskjell mellom struktur og union i C-språk - Hackr-blogg