Hva er forskjellen mellom et edelt hus og et mesterhus i ASOIAF?


Svar 1:

For et enkelt er et edelt hus per definisjon en familie med stamtavle som holder land og eier land og styrer det, og tjener som utøvende, lovgivende og rettsstyrke som en. Mesteparten av tiden fordi forfedrene var krigere og erobret den. I andre tilfeller gaigen deres Lord eller King det til dem. Selv om de ikke eier fagene sine, er de bundet av sosiale kontrakter, og med det har både Lord og Subject plikter og rettigheter. Selvfølgelig er det litt scewered som Herren har kraften i forholdet.

Jeg vet ikke om du kan bruke begrepet House for the Masters of Slavers Bay. Men generelt er Masters of Slavers Bay desert fra folket i gamle Ghis, og er de bare sanne borgere og mennesker med iboende rettigheter til byene Astapor, Meeren og Yunkai. De eier slaver. Dette er mennesker uten iboende rettigheter.

Så forskjellen er at mens en Westerossi-herre som mulig kan styre landene sine ligner en Ghiscari Slavemaster, har hans undersåtter generelt iboende rettigheter og kan kreve rettferdighet (fra kronen eller troen) hvis de blir gjort urett. De har mindre rettigheter enn herrene og er ikke virkelig fri. Men de har noen rettigheter og relativ frihet og kan til og med eie eiendom. En Master of Slavers Bay kommer kanskje fra en Noble Line, kanskje bare fra en rik handelsfamilie. Men han eier slaver, som er hans eiendom. De har ikke rettigheter og kan ikke eie eiendommer