Hva er forskjellen mellom en Mac og en IP?


Svar 1:

De forrige svarene er svarene på spørsmål som antagelig var ment, men ikke strengt tatt spørsmålet som ble stilt.

En MAC er et underlag som grenser nettverkslaget til de fysiske mediene som trengs for å nå neste humle i nettverkslaget.

Middels tilgangskontroll - Wikipedia

En IP er teknisk en internettverksprotokoll, med andre ord en protokoll som brukes til å samvirke mellom to sammenkoblede nettverkstyper (lysbilde 5 her)

https: //people.eecs.berkeley.edu ...

IP, dvs. protokollen som understøtter Internett, var opprinnelig ment som protokollen som gjorde at forskjellige nettverk kunne fungere uten begrensninger på protokollen i disse nettverkene. Når det skjer, standardiserte vi til slutt på alle nettverk som kjører IPv4 deretter IPv6 internt og eksternt, selv om de forskjellige L2 over IP og L2 over MPLS-protokoller eksempler på en annen IP-klasse som brukes til å gi inter-arbeid, men med begrensningen at inter -nettverk nettverk må være av samme type, dvs. triviell sak.

Dette underbygger behovet for å være presis i spørsmålet som stilles.


Svar 2:

En Mac-adresse er en unik adresse tildelt et grensesnittkort av produsenten av kortet. Den brukes til å identifisere en enhet i lag 2 (datalinklaget). Generelt vil dette være et lokalt Ethernet-nettverk. På Ethernet-nivå brukes Mac-adressen til å levere datapakker til en bestemt enhet. Hver Ethernet-pakke inneholder en kilde og destinasjonsadresse (Mac-adressene).

IP-adressen er en nettverksadresse (lag 3), og på Internett kan den brukes til å adressere alle enheter som er koblet til Internett. IP-adresser brukes til å rute datapakker over nettverket.

Når en IP-pakke ankommer en lokal ruter, vil ruteren legge pakken i en ethernet-ramme. Ethernet-rammen vil ha Mac-adressen til ruteren som kildeadresse. Destinasjonsadressen i Ethernet-rammen vil være Mac-adressen relatert til destinasjonsadressen i IP-pakken.

Ruteren lærer Mac-adresser på enheter i det lokale nettverket ved å lytte til alle Ethernet-data i nettverket og samle alle Mac-adresser. Ved å sende ARP-meldinger vil ruteren be om IP-adressen som er relatert til den kjente Mac-adressen.