Hva er forskjellen mellom en lov, en handling og en artikkel?


Svar 1:

Law - det store huset under hvilket alle handlinger, vedtekter og artikler bor. Det er paraply som vanligvis dekker alt som er forbundet med juridiske systemer.

Act - Dette er med henvisning til en lovgivning - vedtatt i India av parlamentet eller statlige lovgivere (Lok Sabhas). En lov er en undergruppe av loven. Det er et lovverk som er spesifikt for et bestemt emne. F.eks. Den indiske kontraktsloven - omhandler hvordan kontrakter kan gjøres, oppløses og håndheves i India. Dyreloven, loven om forebygging av hvitvasking av penger m.m.

Artikkel - brukes vanligvis i referanse til en bestemt del av India Constitution. Hver seksjon kalles en artikkel. Artikkel 14 omhandler for eksempel visse grunnleggende rettigheter som du og jeg er gitt i henhold til grunnloven. Artikkel 226 gir høye domstoler spesielle fullmakter til å direkte høre visse typer saker.