Hva er forskjellen mellom 2D- og 3D-strukturer i strukturanalyse?


Svar 1:

2D og 3D viser til de faktiske dimensjonene i datamaskinens arbeidsområde. 2D er "flat", ved bruk av horisontale og vertikale dimensjoner (X og Y), har bildet bare to dimensjoner, og hvis det vendes til siden blir det en linje. 3D tilfører dybdedimensjonen (Z). Denne tredje dimensjonen tillater rotasjon og visualisering fra flere perspektiver. I utgangspunktet er det forskjellen mellom et foto og en skulptur.

Besøk 3d-rendering | 3d-rendering-tjenester | 3d visualisering-3d-team for flere spørsmål