Hva er forskjellen mellom en oppgave og en handlingselement i prosjektledelse?


Svar 1:

Oppgaver tar tid - de har en varighet som kan estimeres og overvåkes - vanligvis i løpet av dager eller uker. De involverer ofte flere ressurser.

Bygg en vegg, skriv litt programvare. test motoren er alle slike tsks

Handlingselementer er raske og korte, vanligvis i løpet av minutter eller timer.

Ring en leverandør, skriv referatet, snakk med en interessent er alle handlinger.

De er enten fremragende eller ferdige og involverer normalt en persons handlinger.