Hvordan forteller du forskjellen mellom metallene?


Svar 1:

Metaller kan identifiseres gjennom en kombinasjon av kjemiske tester og flammetester. I dag er det også mange instrumentelle metoder som kan identifisere et metall fra et annet på noen få sekunder. Eg. Røntgenfluorescensspektrometre kan identifisere de fleste metaller på samme tid. XRF-instrumenter er imidlertid dyre.

Håndholdte XRF-analysatorer har kommet ut på markedet de siste 10 årene. Disse håndholdte instrumentene er mye billigere vanlige XRF-instrumenter. $ 25 000 mot $ 100 000.

Håndholdt XRF instrument for legering identifisering: