Hvordan forklarer du forskjellen mellom påtrengende og ekstruderende stollbergart (gi ett eksempel på hver)?


Svar 1:

Intensive bergarter dannes på dybden, inne i magakammeret hvor magmaen avkjøles relativt tregere. Så kornstørrelsen på denne typen bergarter er relativt større. Eksempel: Dunite

Ekstrusive bergarter i den andre hånden dannes på overflaten. Når magmaen kommer ut på overflaten, samhandler den med de kjøligere landsbergartene så vel som med luften. Det avkjøles relativt raskere, og som et resultat av den raske avkjøling er kornstørrelsen relativt finere, kan du se tilstedeværelsen av glassmaterialer under refraktivt mikroskop.

Eksempel: basalt