Grammatikk: hva er forskjellen mellom "fra hverandre" og "en del"?


Svar 1:

Valg “B” er riktig.

To-ordet “en del” er ofte sammenkoblet med “av”, mens enkeltordet “fra hverandre” ofte er paret med “fra.” Å være en del av noe er å være medlem av det: “Jeg er en en del av Quora-samfunnet. ”

Å være bortsett fra noe er å være borte fra det: "Når jeg er borte fra datamaskinen, er jeg bortsett fra Quora-samfunnet."

Her er innlegg som tydeliggjør de to, Apart or A Part - The Correct Way to Use Every - Queens, NY English Society.


Svar 2:

Disse ordene fungerer som forskjellige deler av talen og kan aldri byttes ut. Faktisk har de ganske motsatte betydninger.

Bortsett er et adverb som betyr "atskilt." En del er en substantivfrase som betyr "sammen eller koblet på en eller annen måte."

Her er et innlegg du kan bruke for å holde rede på de to i fremtiden, Bortsett fra en del: Hva er forskjellen? - Skrift forklart.